2021. június 18., péntek

Felhívás

FELHÍVÁS


-----------------------------------------------------------------

Idén is szeretettel várunk mindenkit Kunbábonyba, hogy a megszokott családias légkörben és formákban: előadások, műhelybeszélgetések, szakmai bemutatók kereteiben foglalkozunk elméleti kérdésekkel és közösségi megoldások példáival, lehetőségeivel és kihívásaival a közösségfejlesztés nyári egyetemén.

Az önrendelkezés kollektív emberi jog. Lehetőséget ad egy közösség tagjainak, hogy együttes befolyásuk legyen az őket érintő ügyekben. Kezdeményezzenek, vagy megakadályozzanak valamit. A közös fellépésen keresztül megélhetik az összetartozás és ezáltal a közösségük erejét. Védelmet és támaszt kapnak egymástól és tágabb támogató környezetüktől. Ez a kollektív helyi cselekvések és a felelősségvállalás útja. Ennek intézményi megtestesítői a helyi önkormányzatok.

Aggodalomra ad okot, hogy hetente, naponta hallunk az önkormányzatoknál a döntési és rendelkezési jogkörök elvételéről, azok erőteljes központosításáról – s egyidejűleg a civilek mozgásterének egyre erőteljesebb szűkítéséről, működési feltételeik nehezedéséről.

Mit jelent és hogyan értelmezzük a helyi önrendelkezés kérdését ennyi kerülőút, felfüggesztett szuverenitás és ennyiféle különleges jogrend életbeléptetése mellett? Miközben a covid válságban is megmutatkozott a közösségi szerepvállalás megkerülhetetlen helyi jelentősége. Mi következik mindezekből?

Hogyan tovább helyi társadalom? Ki rendelkezik helyben? Hogyan változhat ebben a helyzetben a településeken a helyi önkormányzatok és a civil szervezetek viszonya? Visszaszerezhető-e a helyi önrendelkezés? Van esélye az összehangolt helyi működésnek?

Erőforrásai felett rendelkező, jól tagol helyi társadalomért dolgozunk.
Érdemes ránk figyelni!


Nyári Egyetemünk ideje: 2021. július 21-25. (szerdától-vasárnapig)

Helyszíne: Civil Kollégium terei és kertje, Kunbábony
(Bács-Kiskun megye)

 
 
Együttműködő szervezetek: Adacs-Bábony Szociális Szövetkezet, Dialóg a közösségekért Egyesület, Emberség Erejével Alapítvány, K-Monitor, Ökotárs Alapítvány, Political Capital, Társaság az Emberi Szabadságjogokért

Támogatója: Nemzeti Kulturális Alap,
Co-Funded by the Rights, Equality and Citizenship program, valamint a résztvevők

További információt kérhet: kunbabonyinye@gmail.com
(igyekszünk hamar válaszolni)


TÉMACSOPORTOK, AMELYEKRE A PROGRAM ÉPÜL:

* A demokrácia állapota * A helyi önrendelkezés közösségi aspektusai * Civilek és az önkormányzatok kapcsolata * Részvételi innovációk (tervezés, költségvetés, iroda, hackathon, stb.) * Bürokrácia vs. részvétel - kiutak és megoldások * Ideális állampolgár * Közösségi tőke bank * Helyi források helyi ügyekre * Közvagyon *
 
 


 
 A SZAKMAI PROGRAM RÉSZLETEIT
FOLYAMATOSAN FRISSÍTJÜK OLDALUNKON!
 
  
Az Európai Bizottság támogatása e rendezvény megszervezéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.


Előző évek


A blogoldal jobb oldali archív menősora mellett az alábbi linken részletes információk, cikkek, riportok, jegyzetek és fényképek találhatók az előző évi Nyári Egyetemek tartalmának és hangulatának megismeréséhez.

http://nyariegyetem.adattar.net

Az anyagok a "Részvétel a távolból" munkacsoport által készültek, amely idén is várja jegyzetelésre és riport készítésre kedvet érző önkéntesek jelentkezését.

Előző évi témák:

1. Szakmaközi Nyári Egyetem a közösségi részvétel fejlesztéséért, 2004

2. Nyári Egyetem a társadalmi akciókról, 2005
    Szabad állampolgárnak lenni?!

3. Nyári Egyetem az aktív állampolgárságról, a demokráciáról, 2006
    Szabad állampolgárok! Magyarországon. Európában

4. Nyári egyetem a közösségi részvétel fejlesztéséért, 2007
    Szabad állampolgárok. Felhatalmazott közösségek

5. Nyári Egyetem a közösségi részvétel fejlesztéséért, 2008
    Kapcsolatok – kölcsönösség – bizalom. Fejleszthető-e a társadalmi tőke?

6. Nyári Egyetem a közösségi részvétel fejlesztéséért, 2009
    Szó-váltás. Társadalmi nyilvánosság – közbeszéd – párbeszéd

7. Nyári Egyetem a közösségi részvétel fejlesztéséért, 2010
    Társadalmi szolidaritás, összetartó társadalom

8. Nyári Egyetem a közösségi részvétel fejlesztéséért, 2011 
    Közönyből – közügybe 

9. Nyári Egyetem a közösségi részvétel fejlesztéséért, 2012
    Közösségben. Szolidárisabb – Igazságosabb – Fenntarthatóbb

10. Nyári Egyetem a közösségi részvétel fejlesztéséért, 2013
      Miből lesz az állampolgár? 
      Cselekvés - tanulás - felelősség 


11. Nyári Egyetem a közösségi részvétel fejlesztéséért, 2014
      A bennünk élő hatalom 

12. Nyári Egyetem a közösségi részvétel fejlesztéséért és Körfeszt, 2015

13. Nyári Egyetem köfe tagoknak és tagozatoknak, 2016 

14. Nyári Egyetem a közösségi részvétel fejlesztéséért, 2017 
      Sokszínűség - együttélés - közösség 

15. Közösségfejlesztők nyári egyeteme, 2018 

16. Nyári Egyetem a közösségi részvétel fejlesztéséért, 2019
 
      Hidakat építünk!

17. Közösségfejlesztők nyári egyeteme, 2020