2019. június 14., péntek

Felhívás

FELHÍVÁS

-----------------------------------------------------------------

Idén is szeretettel várunk mindenkit Kunbábonyba, hogy a megszokott családias légkörben és formákban: előadások, műhelybeszélgetések, szakmai bemutatók kereteiben foglalkozunk elméleti kérdésekkel és közösségi megoldások példáival, lehetőségeivel és kihívásaival a közösségfejlesztés nyári egyetemén.

MIÉRT KELLENEK HIDAK?


Mert eltávolodtunk. Egymástól, az intézmények mitőlünk, s részben a demokráciától. Mert bizonytalanok vagyunk. Magunkban, környezetünkben, értékeinkben, a jövőben. Mert szembe kell nézni azzal is, hogy ma az emberek könnyebben mozgósíthatók a félelmen, a gyűlöleten és a megvetésen alapuló üzenetek által, mint a szolidaritásra, együttműködésre, közösségvállalásra és a közös problémamegoldásra buzdító üzenetekkel. De a kölcsönös függéseken alapuló világunkban ez – így hisszük – zsákutca. Ehhez kellenek a hidak. Mert nekünk fontosabb, hogy találjunk összekötést, összekapcsolódást. Mert mindenki fontos, és ehhez keressük a párbeszéd esélyeit, a lehetséges közös ügyeket, közös minimumokat.

MIÉRT ÉPÍTÜNK HIDAKAT?


Mert hiszünk az emberekben és a változásban. A véleménynyilvánítás formáit tanulni és tanítani kell. Lehetőséget kell teremteni a párbeszédre a különböző csoportok között. Ez pedig csak úgy jöhet létre, ha kapcsolatba lépünk egymással és engedjük, hogy ez a kapcsolat hasson ránk és viszont. Abban a meggyőződésben dolgozunk, hogy a helyi szinteken megteremthetők a demokratikus keretek, lehetőség van a megismerésre, megvalósulhat valódi közös cselekvés. Ezek természetét és gyakorlatát szeretnénk megismerni, megérteni az idei Nyári Egyetemünkön.

ÉRTSÜK MEG, HOGY CSELEKEDHESSÜNK!

 
Nyári Egyetemünk ideje: 2019. július 25-28 (csütörtöktől – vasárnapig) 

Helyszíne:                        Civil Kollégium terei és kertje (Kunbábony, Bács-Kiskun megye)

Szervezője:                      Közösségfejlesztők Egyesülete

Támogatója:                    résztvevői hozzájárulásokból finanszírozva

További információt kérhet: kunbabonyinye@gmail.com (igyekszünk hamar válaszolni)


MACSOPORTOK, AMELYEKRE A PROGRAM ÉPÜL:

Társadalmi tőke és a társadalmi párbeszéd

Helyzetkép: Közösségek állapota

Közösségek szolgálatában: intézmények, szakemberek, hálózatok

A jövő: klímaválság, ökológiai egymásrautaltság

  
Jelentkezz most!


A SZAKMAI PROGRAM RÉSZLETEIT FOLYAMATOSAN FRISSÍTJÜK OLDALUNKON!

Előző évek


A blogoldal jobb oldali archív menősora mellett az alábbi linken részletes információk, cikkek, riportok, jegyzetek és fényképek találhatók az előző évi Nyári Egyetemek tartalmának és hangulatának megismeréséhez.

http://nyariegyetem.adattar.net

Az anyagok a "Részvétel a távolból" munkacsoport által készültek, amely idén is várja jegyzetelésre és riport készítésre kedvet érző önkéntesek jelentkezését.

Előző évi témák:

1. Szakmaközi Nyári Egyetem a közösségi részvétel fejlesztéséért, 2004

2. Nyári Egyetem a társadalmi akciókról, 2005
    Szabad állampolgárnak lenni?!

3. Nyári Egyetem az aktív állampolgárságról, a demokráciáról, 2006
    Szabad állampolgárok! Magyarországon. Európában

4. Nyári egyetem a közösségi részvétel fejlesztéséért, 2007
    Szabad állampolgárok. Felhatalmazott közösségek

5. Nyári Egyetem a közösségi részvétel fejlesztéséért, 2008
    Kapcsolatok – kölcsönösség – bizalom. Fejleszthető-e a társadalmi tőke?

6. Nyári Egyetem a közösségi részvétel fejlesztéséért, 2009
    Szó-váltás. Társadalmi nyilvánosság – közbeszéd – párbeszéd

7. Nyári Egyetem a közösségi részvétel fejlesztéséért, 2010
    Társadalmi szolidaritás, összetartó társadalom

8. Nyári Egyetem a közösségi részvétel fejlesztéséért, 2011 
    Közönyből – közügybe 

9. Nyári Egyetem a közösségi részvétel fejlesztéséért, 2012
    Közösségben. Szolidárisabb – Igazságosabb – Fenntarthatóbb

10. Nyári Egyetem a közösségi részvétel fejlesztéséért, 2013
      Miből lesz az állampolgár? 
     Cselekvés - tanulás - felelősség 


11. Nyári Egyetem a közösségi részvétel fejlesztéséért, 2014
      A bennünk élő hatalom 

12. Nyári Egyetem a közösségi részvétel fejlesztéséért és Körfeszt, 2015

13. Nyári Egyetem köfe tagoknak és tagozatoknak, 2016 

14. Nyári Egyetem a közösségi részvétel fejlesztéséért, 2017 
      Sokszínűség - együttélés - közösség 

15. Közösségfejlesztők nyári egyeteme, 2018